Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Krzmieniewie na ul. Sportowej.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: