Nazwa zadania: Modernizacja przystanków autobusowych na terenie Gminy

Data rozpoczęcia inwestycji: sierpień 2019r.

Data zakończenia inwestycji:  2020r.

Wykonawca: Gmina Krzemieniewo

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: zadanie realizowane przez grupę remontowo-budowlaną Urzędu Gminy.