Nazwa zadania: Roboty termoizolacyjne na budynku szkoły w Nowy Belęcinie, gm. Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 14 listopada 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 16 grudnia 2019r.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Alfred Klabik

Żaneta Buzała

Fnankowo 17

64-113 Osieczna

Koszt inwestycji:  85 040,18 zł brutto

Informacje dodatkowe: Odbiór inwestycji nastąpił 05.12.2019r. Wykonano termomodernizację 2 ścian budynku. Kolejna część termomodrnizacji zostanie wykonana w 2020r.