Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej
w Drobninie, gm. Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 30 październik 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 20 grudnia 2019r.

Wykonawca: ZAKŁAD CIESIELSKI Rafał Nadolny, Grodzisko 17B; 64-113 Osieczna 

Koszt inwestycji:  296 972,34 zł brutto

Informacje dodatkowe: