Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko,Oporowo (III-Oporówko)

Data rozpoczęcia inwestycji: 3 lipca 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 30 listopad 2020r.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

HYDROHAND  Andrzej Guździoł Czekanów ul. Baby 5, 63 410 Ostrów Wielkopolski 2
– Lider Konsorcjum

               Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlane – Instalacyjne Juskowiak Maciej
ul. Parkowa 2, 63-708 Rozdrażew – Partner Konsorcjum

Koszt inwestycji: 1 946 711,98 zł brutto

Informacje dodatkowe: