Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko,Oporowo (I-Mierzejewo)

Data rozpoczęcia inwestycji: 3 lipca 2019 r

Data zakończenia inwestycji: 30 listopad 2020r.

Wykonawca:

HYDROHAND  Andrzej Guździoł Czekanów ul. Baby 5, 63 410 Ostrów Wielkopolski 2
– Lider Konsorcjum

               Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlane – Instalacyjne Juskowiak Maciej
ul. Parkowa 2, 63-708 Rozdrażew

 – Partner Konsorcjum

Koszt inwestycji: 1 606 239,82 zł  brutto

Informacje dodatkowe: