Nazwa zadania: Budowę sieci wodociągowej w m. Nowy Belęcin

Data rozpoczęcia inwestycji: 10.09.2019r.

Data zakończenia inwestycji: 30 listopada 2019r.

Wykonawca: Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa

Koszt inwestycji: 249 724,49 zł brutto

Informacje dodatkowe: Zadanie ma na celu doprowadzienie wody do Bojanic