www.krzemieniewo.pl/garzyn

Sołtys: Feliks Poprawski
Rada Sołecka: Mariola Mądrzak, Marta Zięba, Łukasz Śliwowski, Wojciech Merta, Izabela Ciesielczyk, Waldemar Raburski
tel. +48 723 746 918