Nazwa zadania: Budowa Sieci Wodociągowej w Grabówcu

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych we Wschowie

Koszt inwestycji: dofinansowanie do zadania z funduszu sołeckiego Oporowa i Oporówka w wysokości 30 tys.

Informacje dodatkowe: