Nazwa zadania: Remont drogi krajowej nr 12

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: GDDKiA

Koszt inwestycji: ponad 2,7 mln zl.

Informacje dodatkowe: