Nazwa zadania: Poszerzenie drogi Garzyn-Drobnin

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: Zarząd Dróg Powiatowych Leszno

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Gmina dofinansowała inwestycje w kwocie 240 tys. zł