Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych etap 1.

Data rozpoczęcia inwestycji: 23.07.2019 r.

Data zakończenia inwestycji: w trakcie realizacji

Wykonawca: A2HM Trade Sp. z o. o.

Koszt inwestycji: 26.697,51 zł brutto

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo. Obecnie wiaty wymieniono w Krzemieniewie, Pawłowicach i  2 w Hersztupowie.