Nazwa zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pawłowicach”

Data rozpoczęcia inwestycji: 07.08.2019r

Data zakończenia inwestycji: 27 września 2019r

Wykonawca: MÜLLER Jelcz-Laskowice Sp. z o. o.

Koszt inwestycji: 149.126,53 zł brutto

Informacje dodatkowe: 50 tys. dofinansowania z Minsterstwa Sportu i Turystyki.