www.krzemieniewo.pl/brylewo

Sołtys: Zygmunt Baer
Rada Sołecka: Patrycja Ginter, Anna Stachowiak, Przemysław Przybylak
tel. +48 665 592 868


Pierwsza wzmianka o Brylewskich z Brylewa pochodzi z 1384 roku. Nie jest to jednak informacja o wsi, a o procesie jej właściciela. Wieś w tym czasie posiadała kilku właścicieli, między innymi także z rodu Wyskotów. Kolejnymi właścicielami Brylewa byli: Przybysław z Gryzany, Mikołaj i Jakub Karchowscy, Bartłomiej Jęczyński, Maciej Sznurski oraz hrabia Henryk Bruhl. Później wieś przechodziła jeszcze z rąk do rąk, aż trafiła do rodu Ponikiewskich. Brylewo uchodziło za dobry i racjonalnie prowadzony majątek. W całej Polsce znana była zarodowa brylewska owczarnia, a St. Ponikiewski przeprowadził główne melioracje, zlikwidował nieużytki, założył polną kolejkę wąskotorową do Krzemieniewa. To pozwoliło rozwinąć plantację buraków cukrowych i położyć podwaliny pod gospodarstwo nasienne. Pracę ręczną zastępowano maszynami, ale i tak zapotrzebowanie na siłę roboczą rosło. Nie obeszło się jednak bez zgrzytów. W 1922 roku robotnicy rolni zorganizowali strajk w Brylewie, Drobninie i Garzynie. W tamtym czasie w Brylewie rozwijało się życie kulturalne. Maria Ponikiewska założyła zespół teatralny i do czasu wojny wystawiła 12 sztuk. Brylewo należało pierwotnie do parafii Świerczyna, a od 1933 roku do Drobnina. Ostatnim właścicielem Brylewa był Hipolit Ponikiewski, który zmarł w Warszawie w 1944 roku. Syn Hipolita, Józef Ponikiewski był adiunktem generała Władysława Sikorskiego i zginął wraz z nim w katastrofie lotniczej. Gospodarstwo w czasie wojny przeszło w ręce Niemca Alberta Schuberta. Podczas wojny zginęło 6 mieszkańców wsi, 12 wywieziono na roboty, a 20 w innym celu.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.