STOWARZYSZENIE KRZEMIENIEWSKI UNIWERSTYTET TRZECIEGO WIEKU

UL. ZIELONA 6/1

64-120 KRZEMIENIEWO