Pałac Mielżyńskiech w Pawłowicach
ul. Mielżyńskich 14; 64-122 Pawłowicach
tel. +48 65 529-91-92 fax. +48 65 529-94-64

http://www.zzdpawlowice.pl/

Informacje znajdziesz również tutaj