HOTEL & RESTAURACJA "DOBRODZIEJ"
64-120 Krzemieniewo
ul. Leszczyńska 110

tel. +48 65 536 00 89
tel. +48 65 536 93 42

info@hotel-dobrodziej.pl
www.hotel-dobrodziej.pl