www.krzemieniewo.pl/bielawy

Sołtys: Andrzej Stiller
Rada Sołecka: Tomasz Rosiński, Mariola Łukaszewska, Marta Tadel
tel. +48 607 834 120


Dokładne ustalenie okresu powstania Bielaw jest bardzo trudne. Wiadomo, że wieś ta nie istniała jeszcze w XVI wieku, natomiast pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1754. Otóż w dokumencie lokacyjnym wsi Krzemieniewo zapisano, że mieszkańcy Bielaw będą łożyć na plebanię w Oporowie. W tym czasie Bielawy należały do dominium w Świerczynie, którego właścicielem był Józef Skarbek Malczewski. W 1837 roku folwark Bielawy należał do Modlibowskich. W tym czasie Bielawy miały 4 domy i 30 mieszkańców. W końcu XIX wieku Bielawy zostały przemianowane na Weidenhof. Nieznane są natomiast okoliczności przejęcia Bielaw przez Niemca Karola Weise. Wiadomo jednak, że był on właścicielem wsi w latach dwudziestych XX wieku. Prawdopodobnie od 1924 roku Bielawy przejął Polak mjr Pochowski. Był on właścicielem folwarku do wybuchu II wojny światowej. Od 1934 roku mieszkańcy Bielaw należeli do parafii w Drobninie. W czasie okupacji nikt z mieszkańców nie zginął ani nie został wywieziony. Do dziś w Bielawach zachował się niewielki zespół folwarczny. Jest to park z pałacem z początków XX wieku.

Informacje historyczne pochodzą z publikacji „Gmina Krzemieniewo wczoraj i dziś”, wydanej przez Urząd Gminy w Krzemieniewie. Autorami publikacji są:  Tadeusz Mulczyński, Elżbieta Chudzińska i Karol Olender.