Więcej informacji na stronie www.gck.krzemieniewo.pl

Garzyn, ul. Jesionowa 2