Krzemieniewo.pl

Wygeneruj własną mapę

Chcesz zaznaczyć punkty na mapie i użyć mapy Gminy Krzemieniewo na swojej stronie - skorzystaj z API


Sposób 1 - fragment mapy

Możesz zamieścić na swojej stronie www mapę gminy Krzemieniewo.

Wystarczy podać graniczne kwadraty mapy. Przykładowo fragmentu mapy od K6 do S15:

Aby umieścić obrazek na stronie należy użyć kodu:

<img src="http://mapaapi.krzemieniewo.pl/?dim=K6-S15">

Całą mapę ze współrzędnymi możesz pobrać [tutaj]


Mapa

Sposób 2 - punkty na mapie

Możesz zamieścić na swojej stronie www mapę gminy Krzemieniewo.

z zaznaczonymi wybranymi punktami (kwadratami). Przykładowo,
aby zaznaczyć Kociugi użyj adresu

Aby zaznaczyć drogę z Kociug do Drobnina użyj adresu:

Aby umieścić obrazek na stronie należy użyć kodu:

<img src="http://mapaapi.krzemieniewo.pl/?icons=K22-K21-K20-L19">

Mapa będzie automatycznie przycinana do jej potrzebnego fragmentu.

Całą mapę ze współrzędnymi możesz pobrać [tutaj]


Mapa

Sposób 3 - punkty na dużej mapie

Możesz zamieścić na swojej stronie www całą mapę gminy Krzemieniewo.

z zaznaczonymi wybranymi punktami (kwadratami). Wystarczy połączyć ze
sobą drugi i trzeci sposób. Przykład dla mapy od A1 do Z31 z Kociugami:

Aby taki obrazek umieścić na stronie www użyj kodu:

<img src="http://mapaapi.krzemieniewo.pl/?icons=K22&dim=A1-Z31">

Pamiętaj, aby przy mniejszym obszarze niż cała mapa
wybrane punkty znajdowały sie w nim.

Całą mapę ze współrzędnymi możesz pobrać [tutaj]


Mapa

Sposób 4 - użyj GPS

Możesz użyć współrzędnych GPS aby odszukać wybrany kwadrat na mapie

Jeśli chcesz zaznaczyć kilka punktów użyj zapisu:

?gps=51.857x16.815-51.857x16.800

Możesz również użyć dokładniejszych koordynatów GPS,
ale zawsze zostanie zaznaczony kwadrat na mapie.

Przykładowa strona wykorzystująca API-GSP - kliknij

Mapa

Sposób 5 - nawigacja GPS

Aby zobaczyć miejsce w pobliżu N17 na mapie Google wpisz:

Jeśli użyjesz kilku punktów zostanie znaleziony pierwszy z wymienionych


Mapa