Urząd Gminy czynny w godzinach:
Poniedziałek - 8:00-16:00
Wtorek-Piątek - 7:00-15:00

Telefon: +48 65 536 92 00
E-mail: wgm@krzemieniewo.pl

Plan Urzędu na stronie www.krzemieniewo.pl/urzadgminy

 

 

Kierownictwo Urzędu

 

Wójt

Radosław Sobecki

E-mail: radoslaw.sobecki@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-200

 

Zastępca Wójta Gminy

Joanna Nowacka

E-mail: joanna.nowacka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-246

 

Skarbnik Gminy

Dorota Andrzejewska

E-mail: dorota.andrzejewska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-488

 

Sekretarz Gminy

Katarzyna Spychaj

E-mail: katarzyna.spychaj@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-487
 

 

Pracownicy Urzędu

 

Agata Musielak - Kierownik USC

E-mail: agata.musielak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5360-016

Bogusława Stróżyńska

Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych
E-mail: boguslawa.strozynska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-200

Danuta Masztalerz

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej
E-mail: danuta.masztalerz@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489

Ewa Ryczkowska

Stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony zdrowia
E-mail: ewa.ryczkowska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-220


Ewelina Jurij

Stanowisko: Referent ds. obsługi rady gminy i komisji
E-mail: ewelina.jurij@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 3002-130

Halina Rozwalka

Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej II
E-mail: halina.rozwalka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-486

Joanna Adamczak

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki komunalnej
E-mail: joanna.adamczak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-220

Malwina Biernaczyk

Stanowisko: Podinspektor ds. oświaty
E-mail: malwina.biernaczyk@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-231

Marcin Kozak

Stanowisko: Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
E-mail: marcin.kozak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-490

Milena Stachowiak

Stanowisko: Podinspektor ds. fakturowania i księgowości w zakresie poboru opłat za ścieki komunalne
E-mail: milena.stachowiak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 3002-075

Patrycja Skorupka

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i promocji
E-mail: patrycja.skorupka@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-253

Paulina Kowalik

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy
E-mail: paulina.kowalik@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-491

Tomasz Stachowiak

Stanowisko: Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej
i sportu
E-mail: tomasz.stachowiak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-227

Wiesława Grybska

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej I
E-mail: wieslawa.grybska@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-486

Marta Urbaniak

Stanowisko: Referent ds. księgowości budżetowej i płac

E-mail: marta.urbaniak@krzemieniewo.pl
Telefon: 65 5369-489