Nazwa zadania: Budowa pumptraca (toru rowerowego) w Krzemieniewie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: II połowa 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: