Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie ul. Wrzosowa

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: