Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych etap 5

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca:

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Krzemieniewo w Pawłowicach przy ul. Wielkooplskiej, Oporowie, Bojanicach oraz 3 przytsanki w Nowym Belęcinie.