Nazwa zadania: Budowa placu zabaw nad jeziorem w Górznie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: