Nazwa zadania: Remonty dróg

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje następukące remonty dróg:

- Krzemieniewo: droga dojazdowa do przedszkola w Krzemieniewie

- Pawłowice: ul. Słoneczna ( przy nowo powstałych budynkach)

- Hersztupowo: droga wewnętrzna na Płaczkowo