Nazwa zadania: Remont chodnika w Pawłowicach ul. Wielkopolska

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje remont chodnika:

- Pawłowice przy pawilonie na ul. Wielkopolskiej

- Garzyn skrzyżowanie ul. Kasztanowej do Kwiatowej

- Garzyn część chodnika przy ul. Brzozowej

- Grabówiec

- Brylewo