Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje utrwalenie dróg gminnych na odcinku:

- Grabówiec - Oporowo

- Nowy Belęcin od skrzyżowania w kierunku na Czepiec

- Garzyn od ulicy Ogrodowej w kierunku Frankowa

- Garzyn Os. Zakątek od Orlika do ul. Ogrodowej