Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od sali wiejskiej do konca zabudowy w kierunku Górzna.