Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją fotowoltaiki

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: