Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku szkoły w Drobninie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: