Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowym Belęcinie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Nowy Belęcin

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Nowy Belęcin