Nazwa zadania: Remont sali wiejskiej w Mierzejewie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Mierzejewo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo