Nazwa zadania: Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Luboni

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Lubonia

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Lubonia oraz budżetu gminy.