Nazwa zadania: Wymiana opraw ośwetleniowych przy ul. Dworcowej w Krzemieniewie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Krzemieniewo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo