Nazwa zadania: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Zbytkach

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Zbytki

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Zbytki