Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Pawłowice

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Pawłowice.