Nazwa zadania: Budowa oswietlenia przy ul. Szkolnej w Pawłowicach.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Pawłowice

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Pawłowice oraz z budżetu Gminy Krzemieniewo.