Nazwa zadania: Doposażenie i modernizacja grilowiska w Oporowie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Oporowo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Oporowo