Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Karchowie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Karchowo

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Karchowo