Nazwa zadania: Doposażenie i remont sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górznie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Górzno

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane będzie ze środków z funduszu sołeckiego.