Nazwa zadania: Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika od ul. Ogrodowej do ul. Osiedle Słoneczne w Garzynie.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Garzyn

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Garzyn