Nazwa zadania: Remont chodnika w Garzynie od ul. Kościelnej do drogi powiatowej Garzyn - Frankowo

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Garzyn

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe:  Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Garzyn