Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół placu wiejskiego przy GCK w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Garzyn

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Garzyn