Nazwa zadania: Budowa sceny, zagospodarowanie terenu i remont elewacji grilowiska w Drobninie.

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: Sołectwo Drobnin

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Drobnin