Nazwa zadania: Budowa grilowiska w Brylewie

Data rozpoczęcia inwestycji:

Data zakończenia inwestycji:

Wykonawca: Sołectwo Brylewo

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Brylewo oraz z budżetu Gminy Krzemieniewo.