Nazwa zadania: Rozbudowa grilowiska w Bojanicach

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Bojanice

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Bojanice oraz budżetu gminy.