Nazwa zadania: Budowa grilowiska-altanki w Bielawach

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Bielawy

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowanie ze środków z funduszu sołeckiego wsi Bielawy