Nazwa zadania: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Leśna w Krzemieniewie

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: