Nazwa zadania: Modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2022r.

Wykonawca:

Dodatkowe informacje: